THRS 2022 Electrophysiology in Post-Pandemic Era(Hybrid)

Mar. 19-20 (Sat.-Sun.)
Taipei Marriott Hotel
Taiwan Heart Rhythm Society

Faculty

International Faculty

 • Takeshi Aiba(Japan)
 • Peng-Sheng Chen(USA)
 • Piotr Futyma(Poland)
 • Kenichi Hiroshima(Japan)
 • Shoei K.Stephen Huang(USA)
 • Ahliah Esmilla Ibrahim(Philippine)
 • Katsuhiko Imai(Japan)
 • Hiroshi Inoue(Japan)
 • Pierre Jaïs(France)
 • Thien Chuong-Nguyen Khac(Vietnam)
 • Ju Youn Kim(Korea)
 • Young-Hong Kim(Korea)
 • Nassir F. Marrouche(USA)
 • Yasuharu Lee Matsunaga(Japan)
 • Hiroshi Nakagawa(USA)
 • Sanjiv M. Narayan(USA)
 • Saman Nazarian(USA)
 • Akihiko Nogami(Japan)
 • Kaoru Okishige(Japan)
 • Hyoung-Seob Park(Korea)
 • Domenico Pecora(Italy)
 • Jan De Pooter(Belgium)
 • Pasquale Santangeli(USA)
 • Wataru Shimizu(Japan)
 • Kyoko Soejima(Japan)
 • Naokata Sumitomo(Japan)
 • Roderick Tung(USA)
 • Wendy S. Tzou(USA)
 • Paul J. Wang(USA)

Domestic Faculty

 • Chao-Shun Chan
 • Chin-Pang Chan
 • Yi-Hsin Chan
 • Huai-Ren Chang
 • Hung-Yu Chang
 • Kuan-Cheng Chang
 • Po-Cheng Chang
 • Sheng-Hsiung Chang
 • Shih-Lin Chang
 • Ting-Yung Chang
 • Wei-Ting Chang
 • Yao-Ting Chang
 • Tze-Fan Chao
 • Cheng-Wei Chen
 • Chun-Chao Chen
 • Huang-Chung Chen
 • Jien-Jiun Chen
 • Ju-Yi Chen
 • Mien-Cheng Chen
 • Shih-Ann Chen
 • Tien-Hsing Chen
 • Wei-Ta Chen
 • Wei-Tso Chen
 • Wen-Jone Chen
 • Yi-Jen Chen
 • Yung-Lung Chen
 • Chen-Chuan Cheng
 • Chien-Ming Cheng
 • Wen-Han Cheng
 • Po-Ching Chi
 • Cheng-Hung Chiang
 • Chye-Gen Chin
 • Chuen-Wang Chiou
 • Wei-Ru Chiou
 • Shuenn-Nan Chiu
 • Chung-Chuan Chou
 • Su-Kiat Chua
 • Chieh-Mao Chuang
 • Fa-Po Chung
 • Wei-Hsin Chung
 • An-Ning Feng
 • Man-Cai Fong
 • Wei-Ren Fu
 • Yun-Ching Fu
 • Bih-Fang Guo
 • Li-Ting Ho
 • Sing-Kong Ho
 • Charles Jia-Yin Hou
 • Chih-Ping Hsia
 • Hsiang-Chiang Hsiao
 • Jen-Che Hsieh
 • Ming-Hsiung Hsieh
 • Yu-Cheng Hsieh
 • Yu-Feng Hu
 • Ching-Hui Huang
 • Hung-Kai Huang
 • Jin-Long Huang
 • Li-Yen Huang
 • Shih-Yu Huang
 • Sung-Hao Huang
 • Yu-Shan Huang
 • Ting-Chun Huang
 • Chung-Lieh Hung
 • Guang-Uei Hung
 • Pei-Chi Hung
 • Yuan Hung
 • Shih-Jie Jhuo
 • Jimmy Jyh-Ming Juang
 • Pei-Heng Kao
 • Wen-Chin Ko
 • Chi-Tai Kuo
 • Jen-Yuan Kuo
 • Ling Kuo
 • Min-Ren Kuo
 • Yi-Lain Kuo
 • Wen-Ter Lai
 • Dan-Yin Lee
 • Guan-Yi Lee
 • Kun-Tai Lee
 • Pi-Chang Lee
 • Po-Tseng Lee
 • Wei-Chieh Lee
 • Ying-Hsiang Lee
 • Cheng-Hung Li
 • Jo-Nan Liao
 • Ying-Chieh Liao
 • Chih-Hsien Lin
 • Chin-Yu Lin
 • Chung-Hsing Lin
 • Chung-Yu Lin
 • Jiunn-Cherng Lin
 • Jiunn-Lee Lin
 • Kuo-Hung Lin
 • Lian-Yu Lin
 • Ming-Chih Lin
 • Po-Lin Lin
 • Ting-Tse Lin
 • Wei-Shiang Lin
 • Wei-Wen Lin
 • Wen-Yu Lin
 • Yen-Nien Lin
 • Yenn-Jiang Lin
 • Yung-Kuo Lin
 • Yu-Sheng Lin
 • Chih-Min Liu
 • Ching-Han Liu
 • Hao-Tien Liu
 • Patrick Yan-Tyng Liu
 • Shin-Huei Liu
 • Yen-Bin Liu
 • Yuan-Hung Liu
 • Huey-Ming Lo
 • Li-Wei Lo
 • Chun-Wei Lu
 • Yen-Yu Lu
 • Ya-Lei Niu
 • Kuo-Li Pan
 • Shih-Hsien Sung
 • Sung-Chun Tang
 • Chia-Ti Tsai
 • Chi-Hu Tsai
 • Chin-Feng Tsai
 • Chun-Hsiung Tsai
 • Tien-Chien Tsai
 • Wei-Chung Tsai
 • Wen-Chin Tsai
 • Hsuan-Ming Tsao
 • Wei-Chieh Tseng
 • Ta-Chuan Tuan
 • Chun-Chieh Wang
 • Ming-Shien Wen
 • Chi-Jen Weng
 • Hung-Ta Wo
 • Cheng-I Wu
 • Chia-Tung Wu
 • Hung-Pin Wu
 • Jing-Ming Wu
 • Kun-Lang Wu
 • Lung-Sheng Wu
 • Mei-Hwan Wu
 • Shang-Ju Wu
 • Yen-Wen Wu
 • Kuan-Hung Yeh
 • Yung-Hsin Yeh
 • Kun-Chi Yen
 • Chih-Chieh Yu
 • Chun-Ho Yun
* In alphabetical order